Covered Pıpıng Systems - Uygulamalar

Muayene Yönetim Programının Uygulanması                                                                                                                                                                                                         

ASME B31.1 Power Piping; CPS için gereklilikleri belirleyen standarttır. Kod, nominal boyutu 4 inçten büyük olan, 750F veya üzerinde çalışan veya 1025PSI’den büyük olan herhangi bir borulama sisteminin CPS olarak sınıflandırılması gerektiğini belirtmektedir.                                                                                                                                                                                                                  

Basınç altındaki borulama sistemlerinin işletilmesi, önemli güvenlik riskleri doğurmaktadır. Bu sebeple erken arıza tespitini mümkün kılmak ve genel güvenliği artırmak için uluslararası standartlar geliştirilmiştir. 

Standartlar, tüm Kaplanmış Borulama Sistemleri (CPS) için güvenli operasyonu sağlamak amacıyla önlemleri alma sorumluluğunun işleten şirkete ait olduğunu belirtmektedir ve uygulama için gereklilikleri ve önerileri detaylandırmaktadır. İlgili standartlar aşağıda listelenmiştir:  
 

  • API 570 Section 5 – Piping Code (In-service inspection (4)  
  • API 574 Section 12 – Records  
  • ASME B31.1 Covered Piping Systems (CPS) Chapter (VII) Operations & Maintenance  
  • Non-Mandatory Section (V) V-2 General  
  • The Pressure Safety Systems Regulations (2000)  

Yukarda belirtilen standartlar, borulama sistemlerini yönetmek için CPS prosedürleri/programları geliştirmeye yönelik gereklilikler konusunda değerli bir rehberlik sağlamaktadır. Bu önerilerin anlaşılması ve uygulanması, güvenli sistem yönetimi uygulamalarının oluşturulmasında temel bir öneme sahiptir. Bu nedenle operatörler; belirli bir sahaya özgü CPS prosedürleri ve programlarını geliştirmek, belgelemek, uygulamak, yürütmek ve değerlendirmek ve dahil edilecek sistem(ler)i ve sistem bileşenlerini tanımlamakla sorumludur. Standartlar, operasyon ve bakım prosedürlerinden durum değerlendirmesine kadar örnekler tanımlamakta ve rehberlik sağlamaktadır. Ancak ilgili muayenelerin kapsamı ve uygulamaları tamamen tesise bağlıdır, bu nedenle tesisten tesise değişiklik gösterebilmektedir. 

Pipeline Management Software

Mevcut ve/veya olası arıza mekanizmalarına dayalı olarak belirli bir tesis için muayene sistemi ve planı oluştururken dahil edilmesi gereken temel öğeleri belirlemek ve bir muayene programı formüle etmek kritik öneme sahiptir. Muayenenin kapsamı ve muayene aralıkları tesisten tesise değişebilmektedir ve genellikle yetkin bir kişinin sorumluluğundadır. Söz konusu kapsam ve muayene frekansı belirlenirken mühendislik yaklaşımı ve endüstrideki muadil uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Standartlar, CPS programları için geniş bir kapsamı ele almakta ve muayene üzerine odaklanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken ana noktalar boru kaynakları, boru destek sistemi (askılar), boru kontrolleri (valfler), boru büküm noktaları, boru malzeme durumu ve uygulanabilir malzeme aşınma mekanizmalarıdır. Muayene yöntemleri ve uygulanan NDT’nin (tahribatsız muayene) kapsamı, hasar mekanizmaları ve hasarın şiddeti göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. 

Standartlar, boru sistemi çizimlerinin geliştirilmesini önermektedir. İzometrik veya eğik çizimler, boru hatlarının konumunu ve yönlendirmesini belirleme açısından bir referans aracı sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu çizimlere genel servis koşulları, işlem akışı, boyut, malzeme özellikleri, valfler ve orifisler gibi ana bağlantı elemanlarının konumu, yanı sıra boru kaynakları (düz ve nozul bağlantıları) ve boru destekleri (askılar) da dahil edilmektedir. Standartlar ayrıca önceden hazırlık gereksinimleri de dahil olmak üzere tüm muayene faaliyetleri ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Söz konusu tanımlar yazılı prosedürlere uygun olarak kontrol edilmeli ve nitelikli operatörler tarafından uygulanmalıdır. 

Sample Drawing

Standartlar, sistem durumu ile ilgili tüm muayene dokümantasyonunun muhafaza edilmesi ve tesis ömrüyle ilgili kayıtların dikkatlice yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir. Tipik bir CPS programı, büyük miktarda muayene raporu içereceği ve değerli ilgili veriler üreteceğinden; bulgulara ve CPS program yönetimine dayalı olarak ileri planlamayı gözden geçirirken, canlı bir veritabanı gibi yönetilebilecek bir elektronik bir kayıt sistemi kurulması önerilir. 

Mevcut standartların yönergelerini benimseme ve yanıtlama sürecinde karşılaşılan detay ve karmaşıklıklar göz önüne alındığında müşterilerimizi desteklemek amacıyla AIS Field, zengin bir tesis muayenesi ve ekipman bütünlüğü yönetimi üzerine kurulu, dijital ikiz tabanlı bir tesis varlık yönetim sistemi olan “FIL”i sunar. 

FIL, bir tesis ekipmanının ön hizmet ve hizmet ömrü boyunca plan ve muayene kayıtlarının tutulması amacıyla geliştirilmiş web tabanlı bir muayene yönetim çözümüdür. Sistem, tesis öğelerinin tanımlanmasını basitleştirmekte ve kritik tesis öğelerini sistem izometrilerinde belirlenenlerle görsel olarak bağlayarak önemli bir veritabanı oluşturulmasını sağlamaktadır. 

Fil Web-Based Inspection Management Software

Muayene ve bakım kayıtlarını takip etmek, tesis mühendisleri için her zaman zorlayıcı olmuştur. Özellikle büyüyen tarihsel kayıtları göz önünde bulundurulduğunda; sistem kayıtlarını muhafaza etmek, tesis ekipmanlarının durumunu izlemek, muayene ve bakım programlarını ileriye dönük planlamak ünite duruş planları yapılırken zaman alıcı ve verimsiz olabilmektedir. 

FIL kullanılarak, tüm tesis ekipmanlarıyla ilişkili Kalite Güvence (QA) dokümantasyonu, bakım ve muayene dosyaları ve raporlar yüklenebilir, saklanabilir ve sistem çizimleri ve grafik bağlantılar üzerinden doğrudan erişilebilir. Böylece, tüm faaliyetler ve tesis öğesi durumu, bu dijital ikiz arayüzü aracılığıyla takip edilmekte ve izlenebilmektedir. 

© 2024. All rights reserved.