FiL

Fil, endüstriyel tesis ekipmanlarının hizmet öncesi ve hizmet süresince kayıtlarını sürdürmek ve düzenlemek için geliştirilen web tabanlı bir muayene yönetimi çözümüdür. Yazılım, her tesis elemanının tanımlanmasını kolaylaştırır ve destekler. Grafik arayüzü üzerinden herhangi bir tesis varlığına anında veri erişimi sağlayın.

Endüstriyel tesis yönetimi, örneğin basınçlı boru sistemleri ile ilgili olarak destek askıları, kaynaklar, bükümler gibi kritik ögelerin her birine tanımlamaların atandığı detaylı sistem çizimlerine bağlıdır.

Özellikler

Avantajları

FiL Kurulumu

Endüstriyel tesis çizimleri, yalnızca gerekli detaylara ve özelliklere odaklanarak yeniden çizilir ve benzersiz ve ardışık bir numaralandırma sistemi atanır. Tesis yönetiminin birçok yönü için son derece kullanışlı bir araç oluşturulmaktadır.

Güçlü Veritabanı

Muayene kayıtlarının birleştirilmesi ve kolayca geri alınabilmesi, mühendislerin tesis ve muayene kayıtlarının detaylarını, sonuçları/bulguları ve önemlisi ‘durumu’ etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Fil, tesis için güçlü bir planlama ve takip aracıdır. Kalan ömür değerlendirmesi ve yönetimi için de aktif olarak kullanılmaktadır.
Çevrimiçi veritabanı, çok kullanıcılı açık erişimin imkanı sağlamaktadır.

© 2024. All rights reserved.