yazılım

Fil

Fil, endüstriyel tesis ekipmanlarının hizmet öncesi ve hizmet süresince kayıtlarını sürdürmek ve düzenlemek için geliştirilen web tabanlı bir muayene yönetimi çözümüdür. Yazılım, her tesis elemanının tanımlanmasını kolaylaştırır ve destekler. Grafik arayüzü üzerinden herhangi bir tesis varlığına anında veri erişimi sağlayın.

Endüstriyel tesis yönetimi, örneğin basınçlı boru sistemleri ile ilgili olarak destek askıları, kaynaklar, bükümler gibi kritik ögelerin her birine tanımlamaların atandığı detaylı sistem çizimlerine bağlıdır.

AIS X (AInspectıon)

Farklı sektörlerdeki varlıkların bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada Tahribatsız Muayene (NDT) hayati bir rol oynar. Ancak, geleneksel NDT veri analizi yöntemleri genellikle zaman alıcı, hatalara açık ve insana bağlı olan manuel yorumlamayı içerir. Yapay zekâ tabanlı sistemimiz, veri analizi sürecini otomatikleştirerek ve akıcı hale getirerek bu alanda bir dönüşüm yaratmaya hazırlanıyor.

AIS Field’ın AI sistemini benimseyerek tahribatsız muayene veri analizinde geleceği deneyimleyin. Artırılmış doğruluk, daha hızlı analiz ve azaltılmış insan hatalarının avantajlarından faydalanın. Muayene ekiplerinizi en son teknolojiyle güçlendirin, varlık güvenilirliğini artırın ve operasyonel mükemmelliği ilerletin.© 2024. All rights reserved.