Tahribatsız Muayene Uygulamalarında Robotik Yaklaşımlar

Tahribatsız Muayene (NDT), çeşitli sanayi kollarındaki yapıların, makinelerin ve malzemelerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Gelişen teknolojiler ve değişen trendler ile, teknoloji geliştikçe NDT uygulamaları da gelişmektedir. NDT, malzemelerin, bileşenlerin ve yapıların özelliklerini herhangi bir hasara yol açmadan değerlendirmek için kullanılan bir dizi tekniği kapsar.

NDT, tasarımdan ve hammadde kontrolünden başlayarak imalat ve montaj süreçleri, hizmet içi muayeneler, durum izleme yönetimi ve bileşenlerin, sistemlerin, ürünlerin ve tesislerin kalan ömür değerlendirmesine varıncaya kadar bileşenlerin, sistemlerin, ürünlerin ve tesislerin tüm yaşam döngüsü boyunca kullanılır.

NDT, üretim ve imalat sırasında veya sonrasında ve hatta hizmet içi (in-service) ekipman üzerinde gerçekleştirilebilir.

Üretimde NDT uygulamaları, parçaların istenen bir işlev için uygun olmasını, yani belirli bir süre boyunca çalışabilmesini sağlamak için kullanılır. Hizmet içi NDT uygulamaları, mevcut hasar durumunu değerlendirmek, hasar mekanizmalarını izlemek ve kalan ekipman ömrü değerlendirmeleri için bilinçli kararlar vermek için kullanılabilir [örneğin, Risk Tabanlı Muayene (RBI), Hizmete Uygunluk (FFS)].

Neden NDT?

  • Güvenliği Garanti Eder: Periyodik NDT muayeneleri arızaları önler ve ekipmanın çalışmasında proaktif bir yaklaşım sağlar.
  • Kaliteyi Garanti Eder: Üretimde NDT, ürünün gerekli standartlara uygun olmasını sağlar.
  • Maliyet Tasarrufu: NDT, arızaların yanı sıra gereksiz onarımları/değişimleri de önleyerek çoğu zaman kendisine harcanan parayı amorti eder.
  • Mevzuata Uygunluk: Artık birçok otorite, çok daha yüksek hassasiyeti nedeniyle muayenelerde NDT’yi zorunlu kılmakta veya tavsiye etmektedir.

Görsel muayene, Eddy-Current (girdap akımı) testi (ECT) ve ultrasonik test (UT), termal görüntüleme gibi bazı NDT teknikleri otomasyona uygundur ve bu gerçek, bu yöntemler için robotik NDT sistemlerine yapılan yatırımların artmasını sağlamıştır.

Hatalara yatkın ve İSG risklerine duyarlı insan operatörlerin yerine çok daha güvenilir olan robotların geçmesi hassasiyeti, verimliliği ve güvenliği artıran birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Ayrıca robotlar, operatörlerin kolayca erişemeyeceği yerlerde muayene yapılmasına ve insanların potansiyel olarak tehlikeli ortamlardan uzaklaştırılmasına olanak tanır. Tüm bunlar sayesinde, özellikle erişilmesi zor, uzak ve tehlikeli uygulamalarda otomasyon ve robotik muayene kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

Neden Robotik NDT?

  • Daha da Hassas: İnsan operatörlerin aksine, robotlar binlerce veri noktasını kolayca toplayabilirler ve tamamen tekrarlanabilir bir şekilde çalışırlar. Örneğin, RUVI Wallker sistemimiz su duvarlarından her 1 mm’de bir veri noktası toplayabilir ki bu manuel bir uygulama için oldukça zordur.
  • Uzaktan Muayene (İSG Riskleri Yok): Yüksekte, kapalı alanlarda veya tehlikeli ortamlarda çalışmak robotlar için sorun değildir. Örneğin, ATEX sertifikalı RUVI OilDiver robotumuz tank tabanlarının muayenesi için zehirli ve patlayıcı hidrokarbonların bulunduğu petrol tanklarına kolayca dalarken, RUVI WallKer robotumuz iskeleye ihtiyaç duymadan termik santral kazanlarının evaporatör duvarlarına (waterwall) tırmanır.
  • Çok Daha Hızlı Muayene: Otomatik robotlar muayene sürelerini on kata kadar düşürebilir. Unutmayın, sanayi uygulamalarında vakit nakittir!
  • Detaylı Raporlar: Robotik NDT, her küçük detay hakkında bilgi sağlayan kapsamlı raporlar verebilmektedir. Web tabanlı Muayene Yönetim Sistemimiz fil sayesinde muayene raporların tüm versiyonları süresiz olarak saklanabilir ve birbirleriyle karşılaştırılabilir.

Robotik NDT geleceğin teknolojisidir. Kaçırmayı göze alamazsınız.

© 2024. All rights reserved.